GRIMSTAD: — Jeg sliter litt med samvittigheten i forhold til alle jeg har forsøkt å overtale til å bli i Grimstad. Hvis rammevilkårene blir markert bedre for kunnskapsbedrifter i Kristiansand, så kan det ryste hele fundamentet i Grimstad for kunnskapsbedriftene, mener Jan Otto Pedersen, direktør i Sørlandets Teknologisenter.Han uttrykte frykt for at Grimstad kommune ikke helt var klar over hva de gjorde med å kutte midler til kompetansefond.- Grimstad burde jo være selve foregangskommunen for å få til noe slikt på fylkesbasis. Jeg har vel aldri vært så grundig overbevist om at noe er galt. I tilknytning til dette miljøet og HiA, er det da også så mange som 1000 ansatte, sier Pedersen.