KRISTIANSAND: Vi får i vårt virke langt mer kritikk for ikke å ta hensyn til utbyggers ønske om kommersielt formspråk og høy utnyttelse, enn vi får for å gå for langt den andre veien. Jeg tror det er få yrkesgrupper som har en sterkere faglig integritet enn arkitektbransjen. Ønsket om å skape kvalitet, god arkitektur, preger arkitekters hverdag. Det sier Erik Sandsmark. Han er styreleder i Norges Pratiserende Arkitekter og leder av NPA på Agder. — Skal god og stedstilpasset arkitektur skapes, må arkitektbransjen møte myndigheter som er forutsigbare og som har klargjort sitt kvalitetsbegrep, mener han. - Ingen er tjent med at politikere skøyter rundt i vår by og i detalj skal finne ut hva som er stygt og pent og i neste omgang skal bestemme hva som er god arkitektur. Politikere bør i stedet prioritere de overordnede linjer. Hvilken utnyttelse gavner byens utvikling? Det er langt viktigere hvilken utnyttelse og strategi som vektlegges for NSB-tomta, enn at politikerne skal sitte og synse om sprosser og listverk, sier Sandsmark.