LILLESAND: Gruppeleder Olav Stålesen har sett seg nødt til å ta saken opp etter splittelsen som er avdekket i partiet i forbindelse med hyttesakene til kjendismillionærene Christian Thommessen i Kviviga og Ola Mæle på Åkerøy.— Det er ulikt syn når det gjelder forståelse av kommuneplaner i vårt parti. Vi har helt klart et ønske om å være mer forutsigbare, men gikk ikke til det skritt å binde opp våre folk. Vi ønsker imidlertid å profilere sterkere hva flertallet i Høyre mener i hyttepolitikken i fremtiden, sier Stålesen.Han tror Høyre i Lillesand må leve med at det er mindretallet som målbærer partiet i forvaltningsutvalget enda en stund - stikk i strid med flertallssynet.Pepper til Berthelsen

Splittelsen i Høyre gjør at Stålesen nå vil innkalle til et større medlemsmøte om hyttepolitikk, kystsone, boplikt og forvaltning. Medlemsmøtet vil trolig ta stilling til hvorvidt det skal legges bånd på de unge liberalistene som profilerer partiet i sterk grad i øyeblikket.- Vi forventer at alle parter da lytter til hva som kommer fram på medlemsmøtet. Vi tar for øvrig sterk avstand fra ordbruken Tor Berthelsen har benyttet overfor ordfører Odd Steindal, bredsiden han har kjørt mot Steindal savner sidestykke. Vi skulle gjerne sett at vi hadde vært dette foruten. For øvrig er det uaktuelt å gi Berthelsen munnkurv. Vi får bare håpe dette ikke har skadet Høyre, sier Stålesen.Høyre-gruppen hadde også gjerne sett at ordfører Odd Steindal hadde brukt mer tid på saksbehandlingen. Flere av medlemmene gjorde det klart at det hadde vært ønskelig at håndteringen hadde vært tatt opp med partiet i forkant av seansen i planutvalget i forrige uke.