Skolen skriver i et brev til utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune at de selv vil finansiere utbyggingen over årets driftsbudsjett og overskuddet fra 2000 på 130.000 kroner.Skolen ønsker blant annet å bygge ut sveiseverkstedet, som ifølge rektor Jan Telhaug i dag ikke gir rom for å drive produksjon av elevprosjekter. Ved utbygging av sveiseavdelingen vil det ifølge rektoren også bli mulig å bygge om deler av denne til kjøkken. Skolen ønsker også å foreta en del mindre endringer.