Ingen helsefare så langt

Askeskyen vil ikke skape helseproblemer før den eventuelt når bakkenivå.