• De to brannslukkingsapparatene inneholdt 9,61 kilo metaamfetamin med adresse Rogaland da det litauiske vogntoget ble stoppet av Tollvesenet i Moss. FOTO: Tollvesenet

100.000 doser metamfetamin i brannslukkingsapparat

To menn er tiltalt for innførsel av nesten ti kilo metamfetamin gjemt i brannslukkingsapparatene på et vogntog.