• HALL FOR FALL: Rektor på Evje barneskole, Erlend Hunshamar, ser fram til at kommunen skal bygge ny flerbrukshall på skoletomta. Gym- og bassengbygget bak er fra 1962 og utgått på dato. FOTO: Frode Lindblom

Evje får trolig ny flerbrukshall

Det 60 år gamle gym— og bassengbygget på Evje står for fall. Kommunen vil bygge flerbrukshall ved skolene.