En bil i grøfta på Mosby

En bil har kjørt i grøfta mellom Mosby og Stemmen.