• FORTSETTER: Lillesandsordfører Arne Thomassen fortsetter i fire nye år som ordfører. FOTO: Lars Hoen

Disse skal styre i Lillesand

Kommunestyret i Lillesand er kuttet fra 29 til 27 medlemmer. Dette er de som skal bestemme over kommunen de neste fire årene.