• FOTO: Kjartan Bjelland

Eiendomskatten kan havne i retten

Misfornøyde innbyggere kan gå til sak mot kommunen.