Høyre-politiker underslo penger

Som betrodd medlem i Unge Høyre tusket den da 18 år gamle mannen til seg nærmere 30.000 kroner..