• FOTO: Jon Anders Skau

Høyesterett avviste anken i Hovet-saken

Høyesterett har avvist anken over skyldspørsmålet fra de tre domfelte i Hovet-saken. Bare straffeutmålingen blir gjenstand for behandling av rikets øverste dommer.