• Fra Valand-svingen: NHO-sjef John G. Bernander forventer at veivesenet går gjennom regnestykkene sine på nytt og planlegger firefelts motorvei på E 39 mellom Søgne og Ålgård. -Vi har bedt om trafikkrapporten fordi vi har hatt en mistanke om at Statens vegvesen systematisk planlegger og bygger for smått til at vi skal få en god trafikkavvikling og sikre veier, sier Bernander. FOTO: Eivind Kristensen

E 39 planlegges for liten

E 39 mellom Søgne og Ålgård er en av tre europaveier som blir bygget eller utbedret til en langt mindre trafikkmengde enn den reelle, ifølge en ny analyse.