Slik skjer skadene

Tall fra forsikringsselskap viser at det er eneulykker med bil som dominerer i Vest-Agder. Det totale antall påkjørsler er på vei ned.