• Her markeres at toppen av Søgne er senket fra 278,19 til 276,1 meter over havet. F.v. i gul bukse Lasse Fidjestøl, Kai Eftestad, lokalhistoriker Jostein Andreassen, Tor Lohne, Pål Andersen, Frank Solås, Trygve Kimestad, Richard Reiland og Marita Andersen – som feiret sin 20 årsdag på Spjotheia. FOTO: privat

Søgnes høyeste ble lavere

Spjotheia, Søgnes høyeste topp, er blitt 1,98 meter lavere. Det er verdt en feiring, mener denne gjengen.