Forsker på utvidet egenmelding

Flere skal teste 365 dagers egenmelding.