— Dette er en enormt viktig tjeneste for de som får hjelp. Og bare ved sin eksistens gir den et signal om hva slags informasjon som bør legges ut på nettet, og hva som ikke bør legges ut, sier barneombud Reidar Hjermann til Aftenposten.

I statsbudsjettet kom det ingen penger til slettmeg.no , og Datatilsynet har sagt at de selv ikke kan finansiere tjenesten på sitt budsjett. Fornyingsminister Rigmor Aasrud har i stedet bedt Facebook om hjelp til betaling.

Hjermann mener at mange barn og unge har hatt stor nytte av slettmeg.no etter at tjenesten startet, og at han i møter internasjonalt har skrytt av tjenesten. Han har torsdag også sendt brev til Aasrud hvor han skriver at han frykter mobbing og sjikane på nett vil bli et enda større problem dersom tilbudet blir lagt ned.

— Jeg var veldig overrasket over at tjenesten er utsatt for aktiv dødshjelp. Det er ytterst bekymringsfullt og jeg håper at Aasrud vil gjøre en ny vurdering. Konsekvensene for barna som har hatt nytte av tjenesten kan bli veldig problematiske. Fagmiljøet vil også bli splittet opp.

At Facebook blir bedt om å betale, kommenter barneombudet slik:

- Det er en kommersiell aktør, og vår erfaring med kommersielle aktører er at de gjør det som gagner dem.

I brevet skriver Hjermann også «Mitt kontor har over flere år sett at mange barn, ungdom og voksne har behov for veiledning og hjelp til å orientere seg i det digitale landskapet som ofte kan oppleves som uoversiktlig.».

Redd barna er redde

Kaja Hegg i Redd Barna arbeider blant annet med å bekjempe nettrelaterte overgrep. Hun er heller ikke fornøyd med Aasrud.

— Slettmeg.no har dokumentert at de får fjernet innhold, og jeg synes det er merkelig at de er utelatt fra statsbudsjettet. Om det blir lagt ned, vil man miste et konkret hjelpetilbud for barn og foreldre.

Hegg viser til at slettmeg.no blant annet har vært til hjelp i mobbesaker på nettet.

— Barn, foreldre og skoler sitter ikke med den nødvendige kompetansen.

Hun skjønner heller ikke at Regjeringen vil at Facebook skal betale for slettmeg.no

— Jeg er usikker på hvordan hun forstår rollen til tjenesten. Hun nevnte også på ettårsdagen til slettmeg.no at bransjen kunne være med å finansiere, og det fikk mange reaksjoner. Det vil ikke være naturlig å ha en kommersielt finansiert tjeneste, mener Hegg.

Tidligere SV-statsråd: - Leit

Også Heidi Grande Røys, tidligere fornyingsminister for SV og statsråden som innførte slettmeg.no, er uenig med sin rødgrønne kollega Aasrud.

— Jeg er lei meg for at det ikke ligger midler i statsbudsjettet. Jeg skulle gjerne ha sett at tiltaket ble videreført. Selv om forebyggende kampanjer fungerer godt, er det mange som sliter med å fjerne informasjon, sier hun til Aftenposten.

Aasrud gir nytt håp

Fornyingsminister Rigmor Aasrud sier til Aftenposten at hun mener at de kommersielle aktørene som Facebook og andre burde ha et system for å håndtere det slettmeg.no driver med, uten at staten skal bruke mye energi og ressurser på dette.

— Folk burde få hjelp hos dem som eier tjenesten, på linje med det man får hos nettbanken. Vi har derfor utfordret Facebook på å bli med på et spleiselag på slettmeg.no. Facebook snakker også bra om slettmeg.no, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Aasrud sendte brev til Facebook for rundt tre uker siden, men har foreløpig ikke fått svar. Hun ser ikke noe problem med at kommersielle aktører med egeninteresse blir med og finansierer Slettmeg.no. Hun forsikrer at Facebook ikke vil få noen innflytelse på hvordan tjenesten drives.

– Hva skjer med slettmeg.no hvis ikke Facebook blir med på spleiselaget?

– Da må vi ta en vurdering på om slettmeg.no skal bli en ordinær tjeneste hos Datatilsynet eller ikke. Det kan bli snakk om å redusere på aktiviteten eller tilpasse tjenesten til annen virksomhet. Uansett er det utviklet systematikk og oppskrifter gjennom slettmeg.no-prosjektet som vi kan bruke videre, sier hun.

Facebook har ikke bestemt seg

Richard Allan i Facebook-ledelsen, som mottok «frierbrevet» fra Aasrud, bekrefter til Aftenposten.no at han har mottatt brevet.

— Vi vurderer forespørselen, sier Allan.

Allan kan ikke si noe om når Facebook eventuelt vil ta stilling til om de vil være med å betale for slettmeg.no-gildet.

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, har tidligere sagt at han synes det er prinsipielt betenkelig at Facebook skulle være med på å finansiere en tjeneste som slettmeg.no.

— Min erfaring er at de som tar en del av regningen også ønsker å være med på å bestemme hvilke innretninger og prioriteringer som skal gjøres, sa Thon, som ønsker seg en statlig finansiering.

I en pressemelding fra Datatilsynet sier også Thon at han er bekymret dersom slettmeg.no må legges ned.

— Et viktig fellestrekk ved mange av de henvendelsene som slettmeg.no har håndtert, er at de som tok kontakt ikke ville ha fått hjelp av andre instanser.