I søkelyset for hytteinnbrudd

Politiet har rettet søkelyset mot en navngitt person i saken om hytteinnbruddene på Hovden.