Blåtunge utryddet i Norge

Den alvorlige dyresykdommen blåtunge er igjen utryddet i Norge, to år etter at den ble funnet hos fire storfebesetninger på Sørlandet.