• FLOM: Når det regner opp til 1000 meters høyde over havet og når myrer og snødekke blir fylt opp med vann, klarer ikke strikkrenner å holde unna. Kloken 1130 tirsdag så det slik på fylkesvei 45 mellom Valle og Bjørnevatn. Traktoren skuffer vekk vann for at veibanen skal bli fremkommelig. FOTO: JOHS. BJØRKELI

Snøføyke og flom

Tøffe forhold for ryddemannskapene på veiene i øvre Setesdal.