Ny E 39-høring etter regnefeil

Det går mot ny høringsrunde etter at det ble klart at E 39 blir 11 milliarder kroner dyrere enn først antatt, men kampen for firefelts vei mellom Søgne og Ålgård fortsetter som før.