• Her går nordmennene beskjed om at veien tilbake til hotellet gjennom byen er sperret og at geriljagruppen M23 er på vei inn mot Goma. Fra venstre: Ole Johan Sandvand (direktør ved Modum Bad), Haakon Bryhni(styremedlem i JOIN), Alida Endresen (ambassaderåd ved den norske ambassade i Kinshasa, DR Kongo), Marit Toppe Berg (JOIN), Tore Gullaksen (JOIN), Lars Rise (styremedlem i JOIN) og Oddvar Espegren (JOIN). FOTO: Jon-Erik Bråthen

Flyktet fra granater og maskingevær

Da de tre hjelpearbeiderne fra Sørlandet oppdaget at FN begynte å skyte granater mot geriljaen bestemte de seg for å flykte fra Kongo.