Får ikke tilskudd til strålekanoner

Sørlandet sykehus får ikke tilskudd på 100 millioner kroner til å kjøpe to nye strålekanoner for kreftbehandling.