Fant avsagd hagle hos kriminell kjenning

Da en kjenning av politiet ble tatt med narkotika på byen, ble hjemmet hans ransaket. I boligen fant politiet tre våpen.