• Arnstad-besøk 041.jpg FOTO: Christian Storjord

På sykkeltur i Grimstad

Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) inspiserte på sykkel Grimstads sykkelsatsning, sammen med en rekke ordførere fra Aust-Agder