• SKEPTISK: Arendal-ordfører Einar Halvorsen (t.v.) er skeptisk til at to personer fra Vest-Agder nå skal lede styret i Sørlandet sykehus. Her sammen med avtroppende styreleder Peder Olsen og Jan-Roger Olsen, administrerende direktør for Sørlandet sykehus. FOTO: Tore-Andre Baardsen

Arendal-ordfører kritisk til ny sykehusstyreleder

Ordfører Einar Halvorsen i Arendal frykter at sykehusstriden mellom Arendal og Kristiansand forsterkes når begge styrelederne er fra Vest-Agder.