KRISTIANSAND: — Jeg har dokumentasjon på at det er utbetalt over 230.000 kroner i løpet av ett år. Her er det snakk om skattefrie penger, og det betyr at vedkommende må ha en inntekt på over 350.000 kroner i ordinær jobb for å sitte igjen med et nettobeløp tilsvarende sosialhjelpen, sier Steinar J. Olsen, lederen for Høyre i Kristiansand.Han legger fram en liste over de 10 høyeste utbetalingene fra sosialkontoret. Snittutbetalingen for denne gruppen er 192.000 kroner.- Med så høye utbetalinger er det ikke annet å vente enn at folk velger sosialhjelp fremfor lønnet arbeid. Hvorfor skal de jobbe hvis de får utbetalt mer i sosialhjelp? spør Olsen.Mye pepper

I forrige uke tok Høyre-lederen til orde for å kutte sosialhjelpen med 25 prosent de første fire månedene en klient mottar bidrag. For det fikk han mye pepper - også på lederplass i Fædrelandsvennen. Men Olsen firer ikke.- Det er misforstått snillisme hvis vi ikke våger å vurdere sosialhjelpsutbetalingene, og jeg reagerer når systemet vi har bidrar til å opprettholde klientstatusen, og at folk passiviseres, sier Olsen.Han er ikke overrasket over at utspillet hans er møtt med fy-rop, og at han beskyldes for å ville sulte folk ut av sosialhjelpskøen.- Jeg skjønner reaksjonene, for i utgangspunktet høres det hjerterått ut å kutte sosialhjelpen,. Men realitetene viser at utbetalingene er for høye, og når jeg velger å sette fokus på dette, må jeg også tåle å bli upopulær, sier Olsen.Vil ha folk i arbeid

Han opplyser at den gjennomsnittlige utbetalingen av sosialhjelp i Kristiansand har gått opp med nesten 23 prosent de siste fem årene. I samme periode er den totale utbetalingen redusert med 15 millioner kroner.- De reduserte totalutgiftene viser at vi har lykkes med tiltak for å få folk ut av sosialhjelpskøen, men den økte snittutbetalingen er et tydelig signal om at sosialhjelpen er for høy. Dette er et faktum vi må våge å diskutere, slik at vi ikke får et selvproduserende sosialhjelpssystem. Mitt utspill handler slett ikke om å ramme dem som har det vanskeligst, noe enkelte synes å tro, sier Olsen, som ønsker at alle arbeidsføre sosialklienter skal jobbe for den hjelpen de mottar.Selvhjulpne

— Det gjør jeg ikke for å være stygg, men på denne måten verdsettes den kapasiteten klientene representerer. Arbeid har ofte vist seg å være den beste medisinen. Derfor vil vi bruke penger og innsats på kvalifisering, arbeidstrening og utdannelse, slik at flest mulig skal bli selvhjulpne. Tiltaksmidler og ressurser til arbeid for sosialhjelp er områder det er viktig å satse på, sier Høyre-leder Steinar J. Olsen.

(Jun 2 1999 8:24)