Veivesenet vil ikke ha E 18-rundkjøring ved Statoil