• PENSJON: Tidligere lensmann Arvi Omdal (t.v.) fikk en lavere stilling og kunne gå av med pensjon før han ble 67. Lensmann Ivar Bronebakk (t.h.) går nå over i en lavere stilling, og kan gå av med pensjon før han blir 67. FOTO: Arkiv

Sjefer i politiet omgår reglene

Ansatte i politiet reagerer på at lensmenn og andre politiledere får retrett-stillinger hvor de kan gå av tidligere med bedre pensjon.