VENNESLA: — Kirken har ikke anledning til å kreve betaling for konfirmasjon, fastslår ekspedisjonssjef Ole Herman Fisknes i Kirkedepartementet.Leder av fellesrådet i Vennesla, Øystein Frustøl, sier at de 300 kronene skal dekke undervisningsmateriell for konfirmantene.- Det hjelper ikke, svarer Fisknes.- I Kirkelovens paragraf 15 heter det at utgifter til lokaler, utstyr og materiell i forbindelse med konfirmasjon, er kommunalt ansvar.Ole Herman Fisknes minner også om paragraf 20 i samme lov, som sier at kirken ikke kan ta betaling for handlinger i forbindelse med en gudstjeneste. Ikke nytt

Kirkeverge Lars Nerheim i Vennesla sier at praksisen ikke er ny.- Dette har vi gjort i flere år. For årets kull er beløpet økt fra 250 til 300 kroner, opplyser han.Selv om beløpet skal dekke materiell, fungerer de 300 kronene som påmeldingsavgift.- Dersom man ikke betaler, melder man seg heller ikke på. I prinsippet har vi ingen annen måte å registrere konfirmantene på, sier Nerheim.På spørsmål om stor motstand mot praksisen, svarer han:- Egentlig ikke, trolig som følge av at praksisen ikke er ny. Situasjonen ville nok ha vært en annen dersom vi hadde innført den nå.