ARENDAL: — Vi i If skadeforsikring hadde registrert at det var spesielt mange ulykker ved dette skjæret, sier informasjonssjef i If skadeforsikring Emma Elisabeth Vennesland.Hun karakteriserer stedet i munningen av Nidelva som veldig vanskelig, trangt og uoversiktlig.- I pinsen i år la vi en båt med noen av våre folk ikke langt fra skjæret som ligger i munningen av Nidelva, forteller Vennesland.If registrerte 50 grunnstøtinger på skjæret i løpet av to dager i pinsehelgen. Folkene fra If prøvde å advare andre båtførere med å rope og vinke. Dette var resultatløst, fordi båtførerne trodde If-folkene vinket og hilste til dem. - Det var helt forferdelig for våre folk å se at båt etter båt gikk på, sier Vennesland.Skjæret var ikke merket, men etter den utrolige ulykkeshelgen har Arendal Båtsportklubb gjort noe med saken. - De har heldigvis fått merket skjæret, og jeg har ikke hørt noe om flere grunnstøtinger siden de fikk opp merkingen, forteller Vennesland