OSLO Lokale stortingsrepresentanter er uenige om toget likevel kommer. — Dette er på ingen måte kroken på døra for et nytt hurtigtog i Sør-Norge, mener Peter Gitmark (H).Stortinget vedtok nylig å utrede mulighetene for en høyhastighetsbane mellom de største byene i Sør-Norge. Men i en fersk utredning fra Jernbaneverket heter det at et hurtigtog bare kan bli lønnsomt på strekningene Oslo - Trondheim og Oslo - Halden. Men Gitmark mister ikke motet, og sier konklusjonen ikke var uventet.- Denne rapporten er laget av kritikere av høyhastighetsbane. Den inneholder flere faktafeil. Stortinget har allerede bedt om en grundigere utredning, sier han.- Visjonen lever så absolutt videre, mener han. Rolf Terje Klungland (Ap) er ikke like sikker.- En skal jo aldri si aldri. Men hvis en skal kjøpe nye tog og legge ny skinnegang mellom de største byene i Sør-Norge, vil det koste hundrevis av milliarder. Det er neppe realistisk, selv om det ikke er populært å si det, mener han. - Slik utsiktene er i dag, mener jeg dette er et luftslott. VIDAR UDJUS