Mindre til hverdagskrim

Politimester Bjørn Hareide ber folk ha mer tålmodighet og sier 19 ubesatte stillinger vil føre til mindre fokus på hverdagskriminalitet.