Så lukkes boken om Den kalde krigen <p/>- nye Europa blir til