• Kommunene må i framtiden overta flere oppgaver fra sykehusene. Dermed må Kristiansands rådmann Tor Sommerseth (tv) bli nødt til å opprette nye helsesentre, mens sykehusdirektør Jan Roger Olsen (th) kan bli direktør for et samlet sykehus for hele Agder.

Slik kan et felles sykehus bli

I fremtiden kan Sørlandet sykehus bestå av ett sykehus og hele helseforetaket kan bli slått sammen med Telemark.