• FUNN: Feltleder Helene Russ med et bryne som ble funnet i feltet på Heddeland. Hvor gammelt det kan være, er foreløpig vanskelig å si. FOTO: Roar Greipsland

Fant husrester og kokegroper

Nærmere 150 kokegroper og stolpehull fra tre store hus er avdekket under utgravningene på Heddeland.