• OPS: E 39 mellom Lyngdal – Flekkefjord sto ferdig i 2006 og ble bygd som et offentlig privat samarbeid (ops). Kari Henriksen (Ap) mener utbyttene til de private viser at veien ble dyrere enn nødvendig. Utbyggerne mener at det offentlige fikk en vei som ble bygd ut raskt og der de private tok risikoen for overskridelser. FOTO: Torbjørn Witzøe

E 39 er blitt millionbutikk for utbyggerne

Selskapene som bygde Lyngdal — Flekkefjord som offentlig privat samarbeid (ops), har tjent over hundre millioner på veien. Rødgrønne kaller det er sløsing med offentlige penger.