Fikk sin 14. dom

Kort tid etter prøveløslatelsen fra en lengre fengselsdom ble venndølen tatt for flere nye lovbrudd.