• REDDES: Her redder ambulansepersonell og politi spedbarnet ut av bilen, før det kjøres tilbake til sykehuset for medisinsk behandling. FOTO: Baard Larsen

Her blir spedbarnet reddet fra sin far

Her reddes spedbarnet ut av fluktbilen av ambulansepersonell og politi. Faren mente barnet ikke trengte hjelp på sykehuset.