• BLANT DE DYRESTE: Skjebstad bro er blant broene som har blitt beregnet høyest reparasjonskostnad, på 650.000 kroner. Blant annet må rekkverk byttes ut og ny fuge må opprettes. FOTO: Martine Haugland

Mandals broer i elendig stand

En fersk rapport viser store skader på totalt ni av Mandals kommunale broer. To av dem har nedsatt bæreevne og trafikksikkerhet.