• Ronny Bjørnestad har gått fra heroin til metadon og er nå helt medikamentfri. Mandag kom han tilbake fra Byglandsfjord der Sørlandet sykehus har startet et tilbud der mennesker som går på subutex og metadon (lar-behandling) kan bli helt medikamentfrie. Foreløpig er det svært få som har klart det. FOTO: Sondre Steen Holvik

Heroin er nesten borte fra Kristiansand

En helt fersk undersøkelse blant byens rusbrukere, viser at det nesten ikke er noen igjen i Kristiansand som bruker heroin. Cannabis og piller har overtatt.