• Styreleder Camilla Dunsæd og direktør Jan-Roger Olsen under torsdagens styremøte på Sørlandet sykehus. FOTO: Steinar Vindsland

Stanser kreftoperasjoner i Arendal

Det blir ikke gjennomført noen tarmkreftoperasjoner i Arendal før det foreligger en forklaring på de mange mislykkede operasjonene.