Sterk befolkningsvekst i Agder

Folketallet i Agder økte med 3065 personer i løpet av 2011. I Grimstad har ikke befolkningsveksten vært så stor siden 1972.