• DYRT: For Arne Gundersen er det blitt alt for dyrt å fiske her i sone tr på nedsiden av Laudal Kraftverk. Han synes prisøkningen de siste årene minner om grådighet. FOTO: Jarle R. Martinsen

Har ikke råd til å fiske laks

Å fiske i sone tre i Mandalselva er aller dyrest på Sørlandet – nesten dobbelt så dyrt som i Otra. Minstepensjonist Arne Gundersen har ikke lenger råd til å fiske her.