• FORTVILER: Ingjerd Modal i Høvåg bygdekvinnelag og Stephan Kokai i Høvåg menighetsråd ber kommunen bevilge 200.000 kroner for å rydde opp rundt kirkegården i Høvåg. Her er de avbildet ved parkeringsplassen og en av inngangene til kirkegården. FOTO: Erlend Olsbu

Fortviler over gjengrodd kirkegård

Adkomsten til kirkegården i Høvåg er i ferd med å forsvinne i trær og buskas. Nå ber bygdekvinnelaget kommunen om hjelp.