• FLERE TILTAK: Veiarbeidet ved Brennåsen er i gang, til glede for bilistene som ferdes i rushtiden. Arbeidet vil pågå til utpå høsten. FOTO: Henrik Ihme

Ørret-mur gir millionsprekk

Gytende ørret dobler kostnadene ved å utbedre den utskjelte flaskehalsen på E 39 ved Brennåsen.