• Ikke mer: 21 kroner blir fortsatt full pris, men i rushtiden får du mindre rabatt og må trolig betale 17 kroner med abonnement.

Slik kan rushtidsavgiften bli