• FRA RØYS TIL SMEIGEPLASS: Karl Petter Rødstøl, rådgiver og landskapsarkitekt i Kristiansand kommune, viser fram skisser over de nye soletrappene som skal bygges i denne steinrøysa på vei ut mot Gleodden ved Bertesbuka. FOTO: Tormod Flem Vegge

Lager trapper for soltørste

Kristiansand parkvesen skal bygge soletrapper ved Bertesbukta, hvor solhungrige kristiansandere kan brune seg. I Nodeviga blir det etablert nytt grøntområde for allmennheten.