Ønsker to barneskoler

Tirsdag skal oppvekststyret i Kristiansand på befaring på Justvik. I mars begynner den politiske prosessen om valg av barneskole-struktur i området.