• DET BLÅSTE PÅ TOPPENE: Brigader Øyvind Strandmann glemte å holde på hatten da han gikk ut i vindkastene på Kjevik. FOTO: Kjartan Bjelland

Vindfull velkomst for vip-ene

Fredag kveld ankom toppsjefene i Luftforsvaret i dette transportflyet fra 1945. Lørdag er det du som får muligheten til en rundtur.